Podróże Bobina – MNW

Tego dnia spotykamy się o 17.00 w Muzeum Narodowym i zwiedzamy. I robimy zdjęcia z Bobinem na tle dzieł sztuki. To jest bardzo ważna misja…

Bezpłatnie