POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności w Domin Studio Grafiki Architektonicznej. Wojciech Domińczak

Postanowienia ogólne

1. Strony WWW.domin.pl, www.domin-warszawa.pl, WWW.dominek.pl oraz WWW.akwarela.eu są prowadzone przez Domin Studio Grafiki Architektonicznej Wojciech Domińczak z siedzibą w 05-816 Reguły – Działalność gospodarcza zarejestrowana w CEiDG. NIP:534-122-23-65 REGON: 012766968 zwaną dalej jako „Administrator”. – która jest administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO).
Kontakt z administratorem jest pod adresem e-mail domin@domin.pl

2. Polityka prywatności dotyczy serwisów WWW wymienionych wyżej ( domin, domin-warszawa, Dominek i akwarela.eu) – dalej jako „Serwis” i obowiązuje każdego użytkownika.

3. Informujemy, że wszystkie treści Serwisu podlegają ochronie z tytułu prawa autorskiego oraz ochrony znaków towarowych. W celu ich użycia niezbędna jest zgoda na piśmie.

4. Nie zastosowanie się do tych zapisów może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.