Ranking roczny2022/2023

Tu będą się zliczały wszystkie punkty zdobyte od 1 lipca 2022 do 20 czerwca 2023 Pamiętaj! Ranking pokazuje zaangażowanie i pracowitość. Jeżeli nie lubisz się…