Co to jest abstrakcja?

Abstrakcja to nurt w sztuce, który odbiega od norm zbudowanych przez otaczającą nas rzeczywistość. Abstrakcjoniści nie wzorują się na naturze, otaczających nas przedmiotach czy budynkach, tylko znajdują swój własny sposób przelewania emocji na papier. Dlatego też jest tak wiele nurtów różniących się od siebie techniką i stylem pracy. Czasami nawet jeden nurt obejmuje prace tylko jednego artysty.


Odkryj nowe medium, które pozwoli Ci na poprawienie jakości twoich prac! [KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ]


 

“Narodziny” abstrakcji

Za “ojca” abstrakcji uważa się Wasyla Kandinsky’ego, który od 1920 roku zaczął tworzyć swoje pierwsze abstrakcyjne obrazy. Abstrakcjonizm rozwinął się  od kubizmu, impresjonizmu i futuryzmu. Poza nim pionerzy abstrakcji to również szwedzka malarka Hilma af Klint (urodzona w 1962r.) i  norweg Edward Munch najbardziej kojarzony z obrazu “Krzyk”.

Wassily Kandinsky

Artysta urodzony w Moskwie, w roku 1866, a zmarł 13 grudnia 1944 roku. Studiował w , a później na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Od 1922 nauczał w Bauhausie do czasu zamknięcia uczelni przez nazistów w 1933 roku.

Kompozycja VIII, 1923

Abstrakcja vs malarstwo figuratywne

Malarstwo figuratywne (figuratywizm) to kierunek w sztuce polegający na rysowaniu postaci, rzeczy w proporcjach naturalnych, które istnieją w rzeczywistości.  Figuratywizm traktuje świat zewnętrzny jako punkt odniesienia.
W przeciwieństwie do abstrakcjonizmu, możemy wyróżnić tam znajome nam z codzienności sylwetki ludzkie, zwierzęce czy roślinne. Cechą wspólną tych kierunków w sztuce jest poprzedzająca wieloletnia nauka rysunku i poznawanie podstaw. Gdyż dopiero po niej można wytworzyć swój własny styl rysunku i poznać czym w ogóle jest abstrakcja.

Nurty w abstrakcji

Wykształciły się 2 główne nurty w abstrakcji:
– geometryczny
– organiczny 

Abstrakcjonizm geometryczny

Nurt polegający na operowaniu różnymi formami geometrii. Przedstawicielem tej sztuki był Kazimierz Malewicz znany z “Białego kwadratu na białym tle” i “Czarnego Kwadratu”
Ponadto w tym nurcie tworzyło De Stijl oraz Bauhaus. 

“Czarny Kwadrat”- Kazimierz Malewicz

Abstrakcjonizm organiczny

Nurt który kształtuje formę na wzór natury, inspirując się nią i kreatywnie przeobrażając. Został zapoczątkowany w rzeźbie przez Constantina Bracusi i Hansa Arpa, szkołę kontynuował między innymi Henry Moore. 
Wpływ abstrakcji organicznej możemy zauważyć również w architekturze np obserwując dzieła Franka Gehrego.
W Polsce możemy zauważyć wpływy u malarza Zdzisława Beksińskiego jak i u wielu rzeźbiarzy np. Jerzego Jarnuszkiewicza, Barbary Zbrożyny i Władysława Tumkiewicza. 

DE STIJL

To holenderskie ugrupowanie artystyczne założone przez Pieta Mondriana i Theo Van Doesburga. Gruba funkcjonowała od 1917 do 1931 do śmierci Doesburga. Nazwa zaś została zaczerpnięta od czasopisma , które wydawał. Skupiali artystów abstrakcyjnych tworzących w nurcie neoplastycyzmu, czyli nowego kierunku, założonego właśnie przez Mondriana, charakteryzował się użyciem linii pionowych i poziomych nakładających się na siebie tworząc figury geometryczne. Stosowali trzy podstawowe barwy- żółty, czerwony i niebieski i trzy nie-kolory- biały, czarny i szary.

Czerwono niebieskie krzesło, Gerrit Rietveld
Autorstwa Dingdongchathan – Praca własna, CC BY-SA 4.0,
Tableau l, Piet Modrian 1921

BAUHAUS

Uczelnia artystyczno- rzemieślnicza utworzona przez Waltera Groupiousa, w roku 1919 w Niemczech. Główną ideą przekazywaną w szkole Bauhausu była funkcjonalność i czystość formy, a także praca w zespołach. Pierwszą lokalizacją Bauhausu był Weimar(1919- 1933), później Dessau (1925-1932), a na końcu Berlin(1932-1933).

Budynek Bauhausu w Dessau, zaprojektowany przez Waltera Grupiusa

Related Articles

Responses