A200 zadanie 99 – 6 stożków

A200 zad 099

Narysuj układ złożony z sześciu stożków których widok z boku przedstawia się następująco:

6 stożków

liniami przerywanymi oznaczono wydrążone stożki .Układ narysuj tak aby były na nim dwa
takie elementy. Jeden niech leży poziomo, drugi narysuj w pionie tak aby opierał się dwoma
wierzchołkami o płaszczyznę poziomą. Wyznacz cień rzucony.