A200 zadanie 98 – Aż bolą oczy

A200 zad 098

Wykonaj abstrakcyjny model opt-art w postaci kolażu i grafiki (może być z użyciem koloru) pt.

“Aż bolą oczy”

Swój model wykonaj na szarej tekturze rozmiaru A4 (Tektura może być całkowicie zasłonięta)