A200 zadanie 96 – WAPW – Dagobert Frey

A200 zad 096

“Cel zawiera już w sobie drogę jako punkt odniesienia, wskaźnik kierunku i
ostateczny koniec; ruch może prowadzić ku celowi, może z niego wychodzić lub go okrążać. Cala architektura to nadanie przestrzeni struktury za pomocą celu lub drogi”

Dagobert Frey

Wyobraź sobie miejsce, gdzie wszystkie elementy otaczającej przestrzeni sugerują bliskość celu. Nie możesz go dostrzec, ale wiadomo, że wybierając właściwą drogę już za chwilę dotrzesz do niego.
To, co znajduje się wokół pozwala określić odległość i wyznacza kierunek do celu. Każdy krok przynosi nowe wrażenia oraz emocje związane z odkrywaniem piękna i logiki otoczenia. Cechy wymyślonego przez Ciebie miejsca przywołują skojarzenia ze słowami: NAPIĘCIE, GRANICA, MODULARNOŚĆ.

Narysuj w ujęciu perspektywicznym, światłocieniowym miejsce, które sobie wyobraziłeś odpowiadające opisanym założeniom.
Rysunek powinien w jasny sposób opisywać cechy przestrzeni, a przyjęta konwencja graficzna – uwypuklać nastrój wyobrażonej sceny.
Użyte środki graficzne nie powinny przesłaniać głównego przekazu, zgodnego z tematem zadania.