A200 zadanie 9 Prostopadłościany

A200 zad 009

Mamy do dyspozycji cztery prostopadłościany.
Największy ma proporcje a x 3a x 6a i styka się z płaszczyzną poziomą tylko odcinkiem 6a. Drugi prostopadłościan ma proporcje a x 2a x 2a przylega do płaszczyzny poziomej jednym bokiem a x 2a. Ma też część wspólną z pierwszym prostopadłościanem. Figura która jest ich częścią wspólną to graniastosłup o proporcjach trójkąta pitagorejskiego i grubości a. Krawędź a prostopadłościanu drugiego zawiera się w krawędzi 6a graniastosłupa pierwszego w taki sposób że do prawego wierzchołka ma dystans a , a do lewego 4a.
Prostopadłościan trzeci ma proporcje a x 2a x 3a. Z prostopadłościanem pierwszym ma część wspólną która jest sześcianem o boku a. Prostopadłościan drugi i trzeci oddzielne są od siebie odcinkiem 1a w górnej krawędzi 6a prostopadłościanu pierwszego. Jednocześnie część wspólna prostopadłościanów pierwszego i trzeciego zawiera odcinek długości 1a w najwyżej położonej krawędzi 6a.
Czwarty prostopadłościan ma proporcje identyczne z trzecim. Jest on jednak usytuowany tak że z pierwszym tworzy ścianę o proporcjach 3a x 3a i nie styka się w żaden sposób z trzecim.

Narysuj to “coś “