A200 zadanie 88 – Papier materiał konstrukcyjny

A200 zad 088

Zaprojektuj i wykonaj, przestrzenną kompozycję stanowiącą ciekawy, oryginalny, dowcipny,
dowód na to, że wiotki karton, odpowiednio użyty, może być materiałem konstrukcyjnym.

Kompozvcję (kartonową konstrukcję) przedstaw w formie; szkiców koncepcyjnych, krótkiego opisu podstawowych założeń pracy ( trzy zdania), modelu, oraz w formie graficznej – rzut z góry i widok z boku z zachowaniem proporcji.

Do wykonania modelu powinien wystarczyć jeden arkusz kartonu o wymiarach 210 x 297 mm ( a4 );

karton można ciąć, nacinać, giąć, zwijać, łączyć przy pomocy kleju lub w inny sposób bez użycia kleju;

szkice oraz opracowanie graficzne – technika dowolna;
praca powinna odznaczać się walorami estetycznymi;