A200 zadanie 81 – Same romby

A200 zad 081

Czy można zbudować bryłę o 6 ścianach z samych rombów? Uzasadnij rysunkiem.