A200 zadanie 79 Kompozycja z sześcianów

A200 zad 079

Sześcian wznosi się i jednocześnie obraca wokół jednej ze swych bocznych krawędzi. Jedna faza tego ruchu to zmiana położenia sześcianu o jego wysokość i obrót o 1/12 pełnego obrotu wokół osi.
Bryła utworzona przez trzy kolejne położenia sześcianu, odpowiadające kolejnym fazom ruchu, stoi na kwadracie o boku 2 razy dłuższym od długości krawędzi sześcianu w taki sposób, że oś obrotu, wokół której obracał się sześcian, przechodzi pionowo przez środek kwadratu.

Zadanie 2a
Narysuj w widoku perspektywicznym oraz w widokach z boku i z góry, opisaną powyżej kompozycję z pokazaniem cieni własnego i rzuconego.
Przyjmij, że górna płaszczyzna najwyżej położonego sześcianu znajduje się nieco poniżej poziomu wzroku.