A200 zadanie 76 – WAPW 2014 5 w 1

A200 zad 076

(źródło: Egzaminy wstępne Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej)

5 w 1

Zaplanuj sposób wykonania pracy a następnie, w dowolny ale przemyślany sposób podziel powierzchnię arkusza B2 na pięć pól, na których znajdą się rysunki dla poszczególnych poleceń. Rozwiązania każdego z punktów mają taką samą wartość dla całości pracy. Ważne jest też aby praca miała czytelną i zdyscyplinowaną formę graficzną.

Poszczególne podpunkty

1. PUNKT

– figura geometryczna ale też ważne pojęcie używane w grafice.

,,Logika zaprowadzi cię z punktu A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi cię tam gdzie chcesz.”

(Albert Einstein)

Pokaż dokąd prowadzi cię wyobraźnia gdy tworzywem graficznym są punkty a przy tworzeniu kompozycji kierujesz się logiką.

2. LINIA

– tor poruszającego się punktu. W rysunku, w grafice – ciągły ślad na płaszczyźnie pozostawiony
przez długopis, ołówek lub pędzel.

,,Labirynt to dom wzniesiony, aby zmylić ludzi; architektura labiryntu, pełna symetrii podporządkowana jest temu celowi.”

Jorge Luis Borges (Alef)

Używając wyłącznie linii wykonaj kompozycję graficzną, która mogłaby ilustrować przytoczony cytat.·

3. RUCH

Niech jeszcze raz za motto posłużą rozważania Alberta Eisteina:

,,Na początku (jeżeli w ogóle było coś takiego jak początek) Bóg stworzył prawa ruchu Newtona wraz z niezbędnymi masami i silami. I na tym koniec; wszystko inne poza tym stanowi wynik(…)”

Punkt poruszający się w przestrzeni kreśli linię, linia kiedy porusza się w przestrzeni zakreśla powierzchnię. Jak mogłaby wyglądać powierzchnia powstała w wyniku przemieszczania się w przestrzeni odcinka lub innej figury geometrycznej?

Naszkicuj jak wprawiając w ruch płaskie figury geometryczne można uzyskać ciekawe twory trójwymiarowe. Pokaż jak z punktu powstaje linia, z linii/odcinka płaszczyzna i co się dzieje jeśli ten proces (punkt w ruchu, potem linia w ruchu, potem …) dalej kontynuować.
Niech rysunek, mimo że płaski i nieruchomy, będzie pełen dynamiki odzwierciedlającej ruch. W końcu na potrzeby zadania przyjęliśmy, że to on i rządzące nim prawa zostały stworzone na początku…

4. RÓWNOWAGA

“Wszystko płynie” (“Panta rhei”)

Heraklit z Efezu

– nauczał, ze wszystko jest w wiecznym ruchu – zmienia się, porusza, przeobraża, staje się. Głosił też, że We wszystkim jest równowaga przeciwieństw(…)” Przyjmuje się, że w kompozycji równowaga stoi na straży porządku. Może być symetryczna lub asymetryczna. Używając tego samego zestawu elementów -punktów i linii, dwóch położonych obok siebie szkicach przedstaw jak jedna zamienia się w drugą

5. FORMA

,,Ach„ stworzyć formę własną! Przerzucić się na zewnątrz i wyrazić się!(…)

(Witold Gombrowicz – Ferdydurke)

Forma w rysunku, rzeźbie, wzornictwie, architekturze – to tyle co kształt i struktura obiektu. Morfing to technika przekształcania jednego obrazu w inny. Morfing przeprowadzany przy użyciu techniki komputerowej wykorzystuje odpowiedni algorytm przekształcenia.

Wykonaj rysunek pokazujący w czterech fazach jak przebiega morfing. Przyjmij, ze formą początkową dla przekształcenia jest obraz czworościanu (wykonanego z przejrzystego materiału – widoczne są wszystkie krawędzie) a formą końcową – sześcian.
Pozostałe dwie fazy pośrednie narysuj w taki sposób aby można się było domyślić na czym polegał
zastosowany w przekształceniu algorytm.