A200 zadanie 71 – 6 cegieł + aksonometria

A200 zad 071

Mając 6 cegieł ustaw je tak, by każda z nich stykała się płaszczyzną lub jej częścią tylko z trzema pozostałymi cegłami. Narysuj układ cegieł zaznaczając krawędzie niewidoczne linią przerywaną.

To zadanie narysuj w trzech różnych typach aksonometrii dokładnie graficznie oznaczając kąty:

  • dimetria
  • trimetria
  • izometria

Czwartym ujęciem niech będzie żabia perspektywa ze wzrokiem umieszczonym 20 cm nad płaszczyzną na której stać będzie rozwiązane zadanie. Przyjmij że nie są to cegły tylko duże i identyczne prostopadłościany. Najkrótszy bok takiego prostopadłościanu ma wysokość 2 metry. Obserwator znajduje się 4 metry od układu i patrzy po przekątnej największego z prostokątów. Rysunek udowodnij w perspektywie.

Piątą częścią zadania jest narysowanie 3 rzutów ortogonalnych tego układu. Przyjmij zasadę taką jaką mamy w Igurrach Dominowych.