A200 zadanie 69 WAPW 2006 sześcian przekrój sześciokątny

A200 zad 069

Sześcian przecięto płaszczyzną tak, że przekrojem jest sześciokąt foremny.
„Części” z dwóch jednakowych, przeciętych w ten sposób sześcianów złożono ustawiając bryłę o podstawie
ośmiokąta w której elementy składowe przylegają do siebie bezpośrednio.

Przyjmijmy sześcian wyjściowy o boku 1 metra.
Oblicz powierzchnię ścian bryły powstałej przez złożenie opisane w części pierwszej. (uwzględnij wszystkie
ściany oprócz podstawy)
Podaj ciężar całej bryły przyjmując że została wykonana z betonu.
Przyjmij ciężar objętościowy betonu g= 23 kN/m3

Zaprojektuj pawilon ogrodowy, którego forma oparta jest na geometrii bryły z pierwszej części zadania.
Narysuj rzut, przekrój, elewacje, określ wymiary niezbędne dla prawidłowego użytkowania.

Całość ciekawie zakomponuj na arkuszu formatu B2