A200 zadanie 68 Model – Przejście w inny wymiar

A200 zad 068

Zaproponuj trzy rozwiązania do tematu który opisują słowa:

“Przejście w inny wymiar”

Z tych trzech pomysłów wykonaj jeden przy użyciu szarej tektury i białego kartonu.

Wyróżnij się! – bez tego nie ma szans na egzaminie

Przykłady z lat ubiegłych:

Przejście w inny wymiar
Model WAPW