A200 zadanie 66 WAPW 2015 Cechy Tworzywa Materiału

A200 zad 066

CECHY TWORZYWA – MATERIAŁU

Sprężystość
Plastyczność Kruchość/ łamliwość
Przezroczystość/ częściowa przezroczystość
Niejednorodność
Rozciągliwość

Przywołaj z pamięci różne materiały- tworzywa, dla których wymienione cechy są dominujące.

Na kolejnych sześciu rysunkach (ułozonych na arkuszu dowolnie) przedstaw obraz graficzny samej cechy (ideogram, symbol) a obok narysuj obiekt lub przedmiot, w którym użyto materiału posiadającego tę właśnie cechę

Nie uzupełniaj rysunków żadnymi opisami.

Niech ciekawa, sugestywna, syntetyczna i koniecznie estetyczna grafika wyjaśni o jaką cechę
chodziło i jakie użycie danego materiału przedstawiają rysunki dopełniające zestawienie.

Dwa egzaminy najwyżej ocenione w roku 2015

Mamy w Dominie taki zwyczaj, że osoba która dostała najwyższą punktację po egzaminie rysuje swój przykład i tak zrobiliśmy też wtedy. Oto te dwa rysunki:

Autorem tej pracy jest Robert Szewczyk:

Przykładowy egzamin na architekturę

Praca Dominiki Kożuch

temat egzaminacyjny na architekturę w tym roku