A200 zadanie 49 – Występny sześcian

A200 zad 049

Sześcian o boku a przecinamy na pół po przekątnej jednej z poziomych płaszczyzn. Jedną z połówek sześcianu przesuwamy w dół o a/2 . Obie połówki nadal do siebie przylegają polem powierzchni a/2 x 1,4142a. Obracamy niżej położoną połówkę o 45 stopni . Oś obrotu przechodzi przez środek sześcianu i jest prostopadła do dolnej i górnej podstawy poziomej. Po obrocie przesuwamy tę połówkę w dowolnym kierunku o a/4.

Sześcian jako motyw geometryczny pojawiał się na większości egzaminów w ciągu ostatnich dwóch dekad.