A200 zadanie 34 Wieże

A200 zad 034

Zadanie 34 Wieże

Większość kandydatów na architekturę ma znikomą wiedzę na temat styli i epok w architekturze. True but sad 🙁
W przeszłości były egzaminy które odwoływały się do wiedzy na ten temat. Dzisiejsze zadanie ma Cię w tej materii rozwinąć dzisiejsze zadanie jest z cyklu OMER – Oko Mózg Ręka

Treść zadania:
Wyszukaj 5 wież w poniższych stylach lub epokach:
1. Romanizm
2. Gotyk
3. Barok
4. Dwudziestolecie międzywojenne
5. Współczesność (z ArchDaily lub Worldarchitecturenews.com)

Zgromadź takie elementy do każdego z tych 5 przykładów:
1. Zdjęcie ogólne obiektu
2. Zdjęcie wieży
3. Zdjęcie detalu
4. Nazwa obiektu, data powstania, miejsce, styl, architekt (o ile jest znany)

Poniżej przykładowe rozwiązanie

w stylu barokowym
Basílica Nossa Senhora do Sameiro Braga
Wieża barokowa
Detal porządku spiętrzonego