A200 zadanie 22 – Igurra 49

A200 zad 022

Rozwiąż poniższą Igurrę ale…

narysuj ją w aksonometrii w trzech różnych jej wariantach:

  • DIMETRII
  • IZOMETRII
  • TRIMETRII

Przy każdym wariancie dokładnie oznacz kąty jakie występują w poszczególnych typach.

Zadanie 22 Igurra 49