A200 zadanie 11 – Złóż kwadrat

A200 zad 011

Masz pięć kawałków poniżej. Wybierz z nich cztery i złóż z nich kwadrat.

Na tak złożonym kwadracie wzmocnij krawędzie tych kawałków żeby można było ocenić czy zadanie zostało zrobione dobrze.

Napisz która część pozostała.

Zadanie 11

Ćwiczymy szkicowanie

Narysuj poniższy szkic. Wykonaj go cienkopisem.

Szkic architektoniczny do zadania 11