A200 zadanie 102 – Igurry na sobie

A200 zad 102

Masz do rozwiązania dwie Igurry.

Po rozwiązaniu narysuj je postawione jedna na drugiej.

Igurra 993
Igurra 1000