A200 zadanie 101 – Hala ze słupami

W hali, której strop podparty jest słupami o rozstawie a wydzielono pomieszczenie o powierzchni a2 Czy można wydzielić kwadratowe pomieszczenie, bez słupów w w środku o powierzchni 2a2 nie naruszając konstrukcji hali. Jeżeli da się, zaznacz na rysunku:

Zadanie 101 hala ze słupami