A200 zadanie 10 Cień Gdańska

A200 zad 010

Dzisiaj bardzo ciekawe zadanie z egzaminu wstępnego na architekturę w Gdańsku.

Zadanie 10 Gdańsk