A200 zad 199 – Graniastosłupy z dupy

A200 zad 199

Dwa jednakowe okręgi przecinamy ze sobą pod kątem 45 stopni. Środki tych okręgów pokrywają się. W okrąg poziomy wpisujemy ośmiokąt foremny. W okrąg nachylony – sześciokąt foremny. Ośmiokąt poziomy i sześciokąt nachylony mają dwa wspólne punkty.
Wpisany ośmiokąt posłużył jako podstawa graniastosłupa o wysokości R, gdzie R to promień okręgu w który był wpisany. Sześciokąt stał się środkowym przekrojem graniastosłupa sześciokątnego którego to wysokość jest dwa razy większa od wysokości graniastosłupa ośmiokątnego.
Narysuj w perspektywie te dwa przecinające się graniastosłupy z wyraźnym zaznaczeniem linni przecięć. Całość uzupełnij światłocieniem. Bryłę będącą sumą tych dwóch graniastosłupów wykonano z półprzezroczystego matowego szkła.