A200 zad 196 – WAPW 2006 – Serapeum

A200 zad 196

Przeczytaj poniższy tekst z uwagą, wybierz interesujące ujęcie i narysuj własne wyobrażenie, oparte o treść literacką.

„ Do Serapeum nie mógł nie trafić, widział je już z daleka. Nawet nie w tym rzecz, że sama budowla była wysoka – a była – lecz stała na olbrzymiej platformie wzniesionej ponad miasto. Pan Berbelek, wspinając się, liczył stopnie wielkich schodów. Sto sześćdziesiąt trzy. Na środku platformy wznosiło się sanktuarium otoczone marmurową kolumnadą. (. ) Za kolumnadą, za cienistym przedsionkiem
ze lśniącą mozaiką nasufitową przedstawiającą Słońce, otwierała się Wielka Sala
świątyni z posągiem Serapisa w centrum (. ). Brodaty bóg siedział z rozłożonymi ramionami – pod jednym przycupnął dwugłowy pies a drugie wspierał masywny skeptron – a był tak olbrzymi, że jego dłonie dotykały ścian po obu stronach. (. )
Wysoko, w jednej ze ścian znajdowało się małe okno, które otwierano w dzień celebry, gdy wnoszono sanktuarium Żywe Słońce; przez to okienko wpadał wówczas wąski promień słoneczny i kładł się jasnym pocałunkiem na wargach boga.”

Jacek Dukaj – „Inne pieśni”

Serapeum – przykłady z lat ubiegłych