A200 zad 191 – Dachy extreme

A200 zad 191

Rozwiąż poniższe dachy dowolną metodą:

Zadanie 191 Dachy extreme