A200 zad 189 – Archimedes

A200 zad 189

Śruba Archimedesa to duża spirala, umieszczona w cylindrze. Stosowana była do podnoszenia poziomu wody używanej do nawadniania pól uprawnych. Najprawdopodobniej Archimedes nie wymyślił jej sam. Uważa się, że opisał istniejący już przyrząd. Mógł on np. zostać skonstruowany przez inżynierów starożytnego Egiptu i służyć do nawadniania gruntów położonych w pobliżu Nilu. ( )”

Na graniastosłupie o podstawie trójkątnej ułożonym w taki sposób aby jego największa ściana, mająca kształt prostokąta o proporcji dwóch kwadratów, zwrócona była ku górze, ułożono schematyczny model śruby Archimedesa.
Składa się on z cylindra (bocznej powierzchni walca) we wnętrzu którego znajduje się płaszczyzna śrubowa utworzona w wyniku obrotu promienia walca wokół osi walca z jednoczesnym równoległym przesunięciem promienia wzdłuż osi walca.
Na jeden pełny obrót wokół osi walca przypada przesunięcie na odległość równą średnicy walca.
Podstawa graniastosłupa to trójkąt o kątach 30 i 60 stopni. Wysokość graniastosłupa równa jest połowie długości przeciwprostokątnej podstawy.
Wypełniony płaszczyzną śrubową cylinder ułożony jest na ścianie graniastosłupa w taki sposób, że powierzchnia cylindra dotyka na całej długości podłużnej osi ściany na której leży.
Początek i koniec płaszczyzny śrubowej wewnątrz walca dotyka początku i końca podłużnej osi ściany na której spoczywa cylinder.
Długość cylindra równa się długości ściany, na której leży. Średnica cylindra równa się szerokości tej ściany.
Cały model wykonany jest z półprzezroczystego materiału.