A200 zad 186 – WAPW 2013 – Dźwig

A200 zad 186

Pojawiają się wszędzie tam gdzie powstaje znacznych rozmiarów budowla. Nie może się bez nich obyć większość placów budowy dlatego widujemy je bardzo często. Mają zawsze starannie przemyślaną konstrukcję. Jeśli się im przyjrzeć uważnie, okazuje się, że nie ma w nich nic zbędnego. Wszystko służy temu aby jak najlepiej spełniały swoje zadania i aby same będąc konstrukcją inżynierską posłużyły do wzniesienia innej konstrukcj inżynierskiei lub dzieła architektonicznego.

Budowlane dźwigi wieżowe.

Przywołaj w pamięci jeden z nich, taki który najlepiej zapamiętałeś. Wykonaj, wykorzystując całą powierzchnię kartonu, który masz przed sobą, schematyczny rysunek dźwigu (widok z boku lub elewację) następnie na pozostałym wokół miejscu rozmieść trzy szkice pokazując
schematycznie ale jednocześnie, w miarę możności, szczegółowo:
1. Fragment dźwigu, który ma, twoim zdaniem, decydujące znaczenia jeśli chodzi o stabilność całej konstrukcji;
2. Miejsce gdzie znajduje się kabina operatora nadzorującego pracę dźwigu.
3. To miejsce, ten fragment dźwigu, gdzie podwieszany jest ładunek.

Wykonując rysunki kieruj się zasadą, że mają one posłużyć do wyjaśnienia, bez użycia słów, zasad według których powstała i funkcjonuje ta maszyna budowlana. Co za tym idzie wszystkie rysunki powinny być zrozumiałe i precyzyjne. Oczywiście powinny też być wykonane estetycznie ale ich komunikatywność jest sprawą najważniejszą.
Jakiej wielkości ciężar może unieść zapamiętany prze Ciebie dźwig?
Aby to graficznie wyjaśnić narysuj w pobliżu końca ramienia dźwigu odpowiedniej wielkości prostokąt przyjmując że 1cm2 odpowiada udźwigowi 10 kN