A200 zad 181 – Trójkąt 3-4-5

A200 zad 181

Na najdłuższym boku trójkąta o bokach 3,4 i 5 cm zbuduj kwadrat (tak aby owe figury nie pokrywały się). Oblicz odległość środka tego kwadratu od wierzchołka trójkąta, nie będącego równocześnie wierzchołkiem kwadratu.

Tam gdzie jest to konieczne udowodnij graficznie swoje obliczenia.