A200 zad 179 – Cięta kula

A200 zad 179

Zadanie A
Narysuj kulę o średnicy R. Narysuj jej dwa największe przekroje. Jeden pionowy , drugi poziomy. Oba przekroje są ustawione do siebie pod katem prostym. W przekrój poziomy wpisz trójkąt równoboczny i obetnij kulę po bokach tego trójkąta. Odrzuć skrawki zewnętrzne i pozostaw tylko to co jest w świetle trójkąta. Następnie przetnij to co powstało przekrojem pionowym i jedną część odrzuć. perspektywie narysuj bryłę która przeszła przez te wszystkie transformacje.
Zadanie B
Powtórz wszystkie wymienione wyżej czynności przy założeniu że w przekrój, tym razem pionowy wpisujesz pięciokąt foremny.
Zadanie C
Z zadania A lub z zadania B weź jedną dowolną część i połóż ją największą płaszczyzną na ziemi. Zrób z niej ażurowy pawilon ogrodowy. W najwyższym miejscu pawilon ma mieć 7m. Narysuj obok człowieka dla pokazania skali. Horyzont ustaw 30 cm nad ziemią.
Zaproponuj z jakiego materiału ma być wykonany ten pawilon. Pokaż ideę konstrukcyjną. W rysunku perspektywicznym wyraźnie zaakcentuj połączenia i przekroje poszczególnych elementów nośnych.