A200 zad 176 – WAPW 2023 Imagineskop

A200 zad 176

Źródło – Egzamin wstępny na architekturę Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

POWIĘKSZENIE

Pamięć szczegółów należy niewątpliwie do cech istotnych w zawodzie architekta. Nie mniej duże znaczenie przywiązujemy do kreatywności.
Z punktu widzenia przymiotów pożądanych w praktykowaniu architektury, trawestując przesłanie filmu Michelangelo Antonioniego „Powiększenie”, zasadne wydaje się pytanie: czy możemy liczyć na to, że nasza pamięć precyzyjnie rejestruje szczegóły? A co, jeśli w naszej pamięci świat realny miesza się z imaginacją? Do jakiego stopnia zapamiętane przez nas obrazy odwzorowują zarejestrowaną rzeczywistość, a w jakiej części są kreacją naszej wyobraźni, podbudowaną innymi zapamiętanymi obrazami? I znów-w jakiej części realnymi, w jakiej wyobrażonymi?
Oczywiście, nie musisz znać filmu, żeby doskonale wykonać poniższe zadanie.
ZADANIE
Przeciągająca się pandemia i związane z nią ograniczenia spowodowały, że częściej niż zwykle (niewykluczone, że częściej niż byśmy chcieli) zmuszeni byliśmy do przebywania w tych samych pomieszczeniach i oglądania tych samych widoków na zewnątrz. Odtwórz z pamięci jeden z tych widoków – na przykład z okna Twojego pokoju – widok, do którego studiowania w jakimś stopniu zmusiła Cię pandemia, zdalne lekcje i inne podobne okoliczności.
Ułóż karton egzaminacyjny pionowo z zakodowanym numerem na wierzchu, u góry. Podziel arkusz linią poziomą na górną i dolną połowę.
W górnej części arkusza narysuj- widok ogólny z okna tak, jak go pamiętasz.
Na wykonanie tej części pracy powinnaś/powinieneś poświęcić nie więcej niż połowę czasu, więc w tym ujęciu skup się na ogólnym wrażeniu, na tym co dla niego najważniejsze i charakterystyczne. Siłą rzeczy rysunek nie będzie mógł być
bardzo szczegółowy.

Sięgnij po kartkę z instrukcją i kilkoma szybkimi ruchami wykonaj imagineskop – instrument niezbędny w dalszej części
zadania.
Trzymając okular – wizjer imagineskopu równolegle do kartonu, w odległości od niego nie większej niż połowa odległości oczu od rysunku, wybierz kadr, który zasługuje na to, aby uczynić go tematem drugiego rysunku.
Zaznacz na widoku ogólnym (na górnej połowie arkusza) przerywaną linią wybrane miejsce i przedstaw je w postaci rysunku podobnej wielkości jak pierwszy, wykonanego na drugiej (dolnej) połowie kartonu
Patrząc na wybrany fragment przez imagineskop spróbuj z pamięci odtworzyć szczegóły, które uczynią drugie ujęcie nie mniej ciekawym, niż widok ogólny, a może jeszcze ciekawszym i bardziej wartościowym, wzbogacającym przekaz.
Wykorzystaj potencjał instrumentu (podobno) poszerzającego i wzmacniającego wyobraźnię – narysuj to co widziałaś/widziałeś, to co być może widziałaś/widziałeś, ale nie zwracałaś/zwracałeś na to uwagi, lub nawet to co chciąłabyś/chciałbyś w tym miejscu zobaczyć, bo może to uczynić rysunek ciekawszym dla oglądającego.
Po zakończonym sprawdzianie pozostaw imagineskop obok rysunku.
[Sposób wykonania imagineskopu nie będzie przedmiotem oceny, to tylko dodatkowe narzędzie do pracy]

IMAGINESKOP

Instrukcja wykonania:

Materiał do wykonania imagineskopu to pas z prawej strony kartki, na której znajduje się instrukcja.

  1. Zegnij kartkę, na całej długości wzdłuż linii ciągłej.
    Rozprostuj ją i jeszcze raz zegnij, powtórz tę czynność jeszcze raz,
    ,a następnie oderwij zagięty pas papieru od reszty kartki.
  2. Złóż go wzdłuż na całej długości w połowie (linia przerywana) i w poprzek w czterech miejscach (linie przerywane i kropkowane).
  3. Ostrożnie 4 razy rozedrzyj pas papieru do połowy jego szerokości po liniach kropkowanych, linie przerywane pozostawiając nienaruszone.
  4. Złóż otrzymany wykrój w miejscach przerywanych w prostokąt i zepnij spinaczem, cztery ponacinanie (naddarte) skrzydełka złóż do wewnątrz prostokąta a ostatnie wywiń na zewnątrz.

Jak wygląda gotowy instrument pokazuje rysunek poniżej.
Róg uchwytu został zagięty po to, aby było widać spinacz.

Imagineskop