A200 zad 171 – Krzyżyk i kwadrat

A200 zad 171

Wytnij z kwadratu cztery identyczne elementy aby można było ułożyć krzyż o tej samej powierzchni. Zaznacz na rysunku wycięte elementy:

Zadanie 171 Krzyżyk i kwadrat