A200 zad 169 – Trójlistnik

A200 zad 169

Trójlistnik (lub koniczynka)- to nazwa zamkniętej krzywej, która ma tę właściwość, że każdy punkt przemieszczający
się po niej, po wykonaniu w przestrzeni trzech, nie przecinających się ze sobą pętli, na koniec trafi w miejsce, z
którego wyruszył. Pomimo, że krzywa jest zamknięta, nie udałoby się rozciągnąć jej (wyobraź sobie analogię ze
sznurka)- do postaci okręgu.
Spoglądając na schemat trójlistnika „z góry” widzimy trzy zewnętrzne pętle (listki) i wewnętrzne pole kształcie krzywoliniowego trójkąta. W rzucie z gory krzywa pozornie, trzykrotnie przecina się. W rzeczywistości , w miejscach
przecięć jej odcinki mijają się (podobnie jak proste skośne), trzykrotnie, na przemian górą i dołem.
Artysta wykonał stalową, plenerową rzeźbę inspirowaną trójlistnikiem. Aby nadać formie objętość nieskończenie cienką linię zastąpił wygiętym w przestrzeni prętem o stałym przekroju kwadratowym. Bok przekroju ma długość dwudziestu pięciu centymetrów.
Maksymalny zewnętrzny wymiar rzeźby wynosi dwa metry, a wysokość – metr. Powierzchnia rzeźby jest wypolerowana, a posadzkę na której stoi wykonano ze lśniących kamiennych płyt o wymiarach 1 x 0.5 metra. Rzeźba styka się z posadzką w trzech miejscach.