A200 zad 161 – Od 1 do 8

A200 zad 161

W pola figury przedstawionej na rysunku wpisz kolejne cyfry od 1 do 8, tak, aby:

  • w żadnym z pól stykających się ze sobą (bokiem lub rogiem) nie znalazły się kolejne cyfry, różniące się o jeden
  • trzycyfrowa liczba w rzędzie pól wskazanym strzałką była jak największa
Zadanie 161 od 1 do 8