A200 zad 159 – Woda z dachu

A200 zad 159

Na obrazku niżej zaprezentowano obrys dachu pewnego budynku. Zaznaczono na nim ścianki attykowe(A) i kominy(K). Twoim zadaniem jest wymyślić odprowadzenie wody przy następujących
założeniach :
a) woda nie może być odprowadzana do środka budynku
b) woda nie może być odprowadzona w kierunku prostopadłym do ścian attykowych lub do kominów
c) Dach nie może być wyższy niż ścianki attykowe lub komin. Wysokość ścian attykowych wynosi 1,2 m wysokość komina 3.0 m.
d) Dach nie może mieć elementów pionowych , wyłączając trójkątne pionowe powierzchnie które w widoku z góry pokrywają się z obrysem murów
e) Spadki dachu mieszczą się między 30 a 45 stopni.
f) woda z dachu nie może płynąć po poziomych płaszczyznach lub wklęsłych poziomych krawędziach
g) Spadki dachu – strzałki mogą być tylko pod kątem 90 stopni do siebie
h) Premiowane będą rozwiązania najprostsze

W prawym górnym rogu umieść rzut płaski dachu z oznaczeniem strzałkami w którym kierunku płynie woda. Poniżej masz pokazany zwykły dach z oznaczeniem spadków .
W perspektywie narysuj ten dach widziany od punktu X.

woda z dachu