A200 zad 156 – WAPW 2019 – Po drodze

A200 zad 156

Po drodze…

W przemierzanej codziennie drodze, na przykład do szkoły, mijałeś znane Ci budynki.
Były wśród nich obiekty architektoniczne dominujące skalą lub stanowiące wyróżniający się element kompozycji urbanistycznej – zamknięcie perspektywy ulicy, ścianę placu lub po prostu takie, które zaintrygowały Cię swoją formą architektoniczną.
Dodatkowo o atrakcyjności części z nich decydują proporcje poszczególnych elementów kompozycyjnych bryły i elewacji samych w sobie i względem siebie. Niektóre wreszcie z bliska zwracają uwagę starannością opracowania detali architektonicznych, dekoracji i ornamentyki oraz szlachetnością użytych materiałów.

Zadanie rysunkowe
Arkusz egzaminacyjny zorientowany pionowo połóż przed sobą tak, żeby zakodowany numer znajdował się w prawym górnym rogu.
Przypomnij sobie jeden z mijanych budynków. Na trzech wypełniających arkusz rysunkach przedstaw go w kolejnych ujęciach – zbliżeniach.
W pierwszym ujęciu, z oddali – jako bryłę współtworzącą krajobraz miejski.
W drugim, bliższym ujęciu – pokazując zasadnicze części składające się na kompozycję elewacji budynku.
W trzecim – ukazując te elementy i szczegóły elewacji, które możliwe są do odczytania przez przechodnia znajdującego się w bezpośredniej bliskości fasady.