A200 zad 151 – Gwizdek

A200 zad 151

Narysuj w perspektywie i uzupełnij cieniem bryłę której obrysy masz niżej.

zadanie 151 Gwizdek