A200 zad 141 – Podziel na 3 części

A200 zad 141

Podziel poniższą figurę na trzy jednakowe części. Mogą być lustrzanymi odbiciami.

Zadanie 141 podziel na trzy części