A200 zad 139 – Ramka

A200 zad 139

W walcu o proporcjach A do 3A, gdzie A jest średnicą podstawy walca a 3A jego wysokością, wydrążono otwór o proporcjach 0,5A na A. Wydrążający prostokąt jest ustawiony pionowo. W widoku z boku środek tego prostokąta pokrywa się ze środkiem walca.
Walec z wydrążonym otworem podzielono na 8 części o jednakowej objętości. Jednak w wyniku tego cięcia otrzymuje się również dwie grupy takich samych części. Części z jednej grupy są lustrzanymi odbiciami tych z drugiej grupy. W każdej grupie są po cztery jednakowe części. Każdą część z obydwu grup ścięto dwoma płaszczyznami pod kątem 45 stopni a w polu przecięcia otrzymano z jednej strony ćwiartkę a z drugiej wycinek elipsy. Każda płaszczyzna tnąca przechodzi przez minimum dwa wierzchołki takiego elementu.
Ostatnie zadanie polega na narysowaniu w perspektywie prostokątnej ramki składającej się z czterech elementów sklejonych ze sobą , dwóch zwykłych i dwóch będących lustrzanymi odbiciami. Powierzchnie półokrągłe tych elementów muszą być po jednej stronie . Elementy są sklejone płaszczyznami ściętymi wcześniej pod kątem 45 stopni i mającymi kształty wycinków elips.

1. Za narysowanie walca z wydrążeniem możesz dostać do 15 pkt
2. Za narysowanie jednego z 8 elementów możesz dostać do 15 pkt
3. Za narysowanie widoków płaskich takiego elementu dostaniesz 10 pkt.
4.Za ramkę w perspektywie dostaniesz 40 pkt.
5. Za sporządzenie widoku ramki od strony prostokąta z dziurą dostaniesz 20 pkt.