A200 zad 131 – Trójkątny placyk

A200 zad 131

Architekt krajobrazu dostał zlecenie wykonania projektu obsadzenia dwoma typami drzew: dęby i buki, placyku miejskiego o kształcie trójkąta równobocznego. Do dyspozycji miał tylko 10 sadzonek.

Aby urozmaicić zadrzewienie placyku ogrodnik posadził drzewa tak, że na każdym boku, każdego z trójkątów równobocznych wyznaczonych przez pnie drzew rosły nie więcej niż dwa drzewa tego samego gatunku. Narysuj jak to zrobił.

Przyjmij że buki to okręgi nie wypełnione w środku a dęby to zaczernione koła.