A200 zad 129 – Pitagoras

A200 zad 129

Część 1

Narysuj to: W dowolnym czworokącie środki boków są wierzchołkami równoległoboku, którego punkt przecięcia przekątnych leży na prostej łączącej środki przekątnych czworokąta i dzieli ją na połowy.” Rysunek może być odręczny. Jeżeli chcesz możesz użyć brzegu kartki do pomocy w narysowaniu prostych i do znajdowania ich połowy. Zaznacz wyraźnie wynik “dzieli ją na połowy”. Najlepiej jest użyć w rysunku czworokąta wyraźnie nieregularnego. Możesz narysować kilka rozwiązań z różnymi czworokątami gdyż nie w każdym przypadku
wynik może być, wystarczająco czytelny. Wtedy zaznacz poprzez obwiedzenie rozwiązanie wybrane do oceny.

Część 2

Narysuj w widoku perspektywicznym bryłę ze szkła, której rzut wyjściowy masz narysowany poniżej: na tych kwadratach pitagorejskich zbudowane zostały sześciany, leżące na jednej podstawie. Na trójkącie ABC opisano koło), które jest podstawą pionowego walca, którym wydrążono te sześciany. Powstałą w ten sposób bryłę narysuj w ujęciu, które pozwala jednoznacznie ją odczytać. Rysunek uzupełnij światłocieniem.

twierdzenie pitagorasa

Część 3 (nie wykonujesz jej gdy jest kwiecień, maj lub czerwiec przed egzaminem – nie ma już czasu)

Zadanie z części 2 wykonaj w Blenderze. (Blender to darmowy program 3D – jego znajomość na pewno Ci się przyda) Jeżeli jest kwiecień, maj lub czerwiec to normalnie rysujesz to ołówkiem.