A200 zad – 122 Igurra z odbiciem

A200 zad 122

Rozwiąż poniższą Igurrę i narysuj ją stojącą na zwierciadle poziomy. Zadbaj o estetykę światłocienia i odbicia.

Igurra 975