A200 zad 121 – Dachy

A200 zad 121

Poniżej masz przykłady obrysów czterech okapów dachów. Okapy są poziome. Dachy na nich wykonstruowane są czterospadowe i o nachyleniu 100%.

Rozrysuj te dachy dwoma metodami. Przykład a i b wyznacz techniką dwusiecznych kątów a przykład c metodą równomiernego zmniejszania obrysu okapu.

Ponadto narysuj te dachy w perspektywie i podaj obliczenia

a) perspektywa dwuzbiegowa z poziomu oczu człowieka. Wysokość muru budynków przyjmujemy 3 metry. Oblicz na jakiej wysokości jest najwyższa część dachu

b) perspektywa dwuzbiegowa z poziomu żaby 10 cm nad płaszczyzną na której budynek stoi. Widok od strony tego wcięcia. Tu też oblicz wysokość najwyższego punktu dachu.

c) perspektywa z lotu ptaka – oś oczu 60 stopni od krawędzi okapu. W jaki sposób udowodnisz że jest to 60 stopni?

zadanie 121 rozwiązywanie dachów