A200 zad 119 – Ośmiościanowa gwiazda

A200 zad 119

Sklej ze sobą kilka ośmiościanów foremnych w taki sposób że płaszczyzny trójkątne pierwszego i następnego ośmiościanu pokrywają się ze sobą. Ośmiościany sklej ze sobą tak aby w środku stykały się w jednym punkcie a na zewnątrz żeby były wpisane w jeden okrąg. Środkowy punkt w którym stykają się te ośmiościany ma być jednocześnie środkiem okręgu. Wysokości ośmiościanów mają być kolejnym promieniami tegoż okręgu.
Sklej ze sobą tyle ośmiościanów foremnych ile pełnych uda ci się zmieścić w okręgu.
Wykonaj wszelkie rysunki pomocnicze które udowodnią poprawność Twojego rozwiązania.
Wszelkie sugestie i wnioski co do rozwiązania i treści zadania wykaż robiąc stosowne zapisy graficzne i liternicze