A200 zad 116 – WAPW 1998 – Wejście na cmentarz

A200 zad 116

Przedstaw wizję przestrzenną nowego, planowanego wejścia na cmentarz komunalny. Wejście w istniejącym już białym, otynkowanym murze cmentarnym, o wysokości 2,50 m. i grubości 0,80 m., powinno posiadać furtkę dla pieszych oraz bramę wjazdową dla samochodu.
Szkic rozwiązania należy dokonać w dowolnej technice graficznej, w
widoku od strony dojścia i dojazdu na cmentarz, w elewacji lub perspektywie czołowej, z poziomu horyzontu człowieka i pokazując jego skalę.