A200 zad 111 – Przekroje sześcianów

A200 zad 111

Masz siedem jednakowych sześcianów. Każdy z nich przecięty został płaszczyzną. Po przecięciu dostaliśmy:

  1. Trójkąt równoboczny
  2. Trójkąt równoramienny
  3. Kwadrat
  4. Prostokąt
  5. Trapez
  6. Romb
  7. Sześciokąt foremny

Wrysuj każde pole przecięcia w oddzielny sześcian. Tę część zadania wykonaj linearnie.

Drugą częścią zadania jest:

Ustaw dwa z tych rozwiązań jedno na drugim tak żeby statycznie się nie zawaliły. Sześcian górny niech będzie obrócony w stosunku do sześcianu dolnego o 45 stopni.

Z boku arkusza narysuj rzuty ortogonalne tego układu: Góra, Bok 1 , Bok 2. Płaszczyzny rzutni równoległe i prostopadłe są do ścian dolnego sześcianu.

Cały układ narysuj w takiej technice:

kompozycja z brył geometrycznych w perspektywie

Tło i odbicie tła wykonane zostało kawą rozpuszczalną z dodatkiem Ecoliny.

Ty możesz zrobić samą kawą.

A jeżeli masz akwarele/ecolinę to możesz ją dodać. Bo z kawą to jest tak że w pewnym momencie jak da się jej za dużo to zaczyna mieć połysk.