A200 zad 109 – WAPW Pawilon iglo

A200 zad 109

Pawilon ma kształt, zestawionych ze sobą, dwóch połówek kuli. w środku której uprzednio wycięto
cylindryczny otwór.
Wielkość kufi została tak dobrana do przyjętej wcześniej wielkości otworu, aby szerokość pozostałego z kuli pierścienia wyniosła 6 metrów.
Krawędzie i zewnętrzną powierzchnię przekrycia wzmacniają konstrukcyjne listwy odpowiadające pionowym płaszczyznom przecinającym wzdłuż i w poprzek pawilon.
Pawilon stoi na kwadratowym placu i narożnikami dotyka jego boków.
Na plac z pawilonem prowadzi ścieżka,
Widok pawilonu z góry, wraz z placem i prowadzącą do niego ścieżką, pokazuje schematyczny rysunek (załącznik do zadania 2).

Narysuj bryłę pawilonu w widoku perspektywicznym, z poziomu wzroku osoby idącej ścieżką, przyjmując że został on wykonany z półprzezroczystego materiału. Zaznacz na rysunku wzmocnienia konstrukcyjne.
Rysunek uzupełnij światłocieniem.

schemat pawilonu