A200 zad 106 – WAPW 2008 – Pawilon Futurystów

“ (…)
Walce, koła zamachowe, sworznie, kominy, lśniąca stal, woń smarów, zapach ozonu w elektrowni, sapanie lokomotywy, wycie syren, koła zębate, przekładnie!
Mechanizmy oczyszczają nasze oczy z mgły nieokreśloności. Wszystko jest ścisłe, arystokratyczne, określone.
Klarowny sens mechaniki przyciąga nas bezspornie.

Odczuwamy jak maszyny, czujemy się zbudowani ze stali, my też jesteśmy maszynami, my też jesteśmy zmechanizowani!
(…)
Stara estetyka karmiła się legendą, mitami i opowieściami – przeciętnymi wytworami ślepej i zakutej w niewolę społeczności.
(…)
My, futuryści, chcemy:
oddawać ducha maszyny, a nie jej zewnętrzną formę i w ten sposób tworzyć kompozycje, które uwzględniają każdy środek wyrazu, nie wyłączając elementów mechanicznych;
żeby środki wyrazu i elementy mechaniczne były koordynowane przez oryginalna zasadę liryczną, a nie przez zaczerpnięte z nauki reguły;
żeby pod istotą maszyny rozumieć jej siły, rytm i nieskończoną liczbę sugerowanych przez nią analogii;
żeby tak rozumiana maszyna stała się źródłem inspiracji rozwoju i rozkwitu sztuk plastycznych. ( )”

fragmenty manifestu futurystów opublikowanego w roku 1909

Jest rok 2009. Grupa studentów europejskich postanowiła upamiętnić jubileusz publikacji manifestu. Zgromadzone na ten cel fundusze przerosły oczekiwania. Zbudowano dom – pawilon wystawowy, który nawiązuje do myśli futurystów i tak jak ona – wykracza w przyszłość.
Wyobraź sobie, że oglądasz obiekt. Wybierz kadr, który najlepiej oddaje unikalne cechy “domu”. Narysuj widok tego miejsca zwracając uwagę na zmienność, ruch, dynamikę scenerii.