100 rzeczy zadanie 013

100rzeczy zad 013
100 rzeczy temat 13
Przykład rozwiązania tematu 13 – autor Mariusz Porębski

Przykład ciekawej kompozycji złożonej również z czworościanów.

Kompozycja geometryczna Dominator Symetrialny